Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Quy định Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin điện tử nội bộ của Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Đăng lúc: Thứ tư - 21/11/2018 02:28 - Người đăng bài viết: mhung2012
Quy định Quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin điện tử nội bộ của Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc vận hành quản lý và  khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện Hải Hà.
Quy định này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trung tâm trong việc quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm
 
Điều 2. Hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện Hải Hà bao gồm:
- Mạng nội bộ giữa các khoa, phòng được kết nối với nhau bằng phần mềm quản lý Trung tâm và có kết nối Internet
- Website của Trung tâm (www.benhviendakhoahaiha.vn)
- Các hệ thống thông tin nghiệp vụ khác
 
Điều 3. Bộ phận quản lý hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Bộ phận Công nghệ thông tin thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính được Ban giám đốc giao trách nhiệm quản lý và vận hành kỹ thuật hệ thống thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện Hải Hà.
 
Điều 4. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Công nghệ thông tin
Quản lý kỹ thuật, vận hành các hệ thống hạ tầng mạng
Quản lý vận hành các kết nối Internet của Trung tâm .
Quản lý vận hành website của Trung tâm
Tư vấn, xây dựng, phát triển, đảm bảo hỗ trợ và quản lý kỹ thuật  các hệ thống quản lý hành chính điện tử của Trung tâm
Vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
Đảm bảo kết nối của các hệ thống thông tin nghiệp vụ khác
 
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH  
VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
 
Điều 5. Quản lý mạng máy tính của Trung tâm
Bộ phận Công nghệ thông tin trực tiếp quản lý kỹ thuật mạng máy tính, là đầu mối tập trung kết nối Internet cho các phòng ban.
Các khoa, phòng có trách nhiệm quản lý các trang thiết bị, dữ liệu trên máy tính của đơn vị và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin điện tử phải đảm bảo đúng mục đích
Khi có sự cố về mạng hoặc máy tính cần thông báo tới bộ phận Công nghệ thông tin để được xử lý kịp thời
Không tự ý sửa chữa, thay đổi, lắp đặt thiết bị hệ thống mạng
Không tự ý cắm trang thiết bị mạng vào hệ thống mạng của Trung tâm
Các khoa phòng, cá nhân thuộc Trung tâm khi tham gia vào mạng máy tính không được tự ý thay đổi cấu hình các thiết bị của hệ thống mạng đã được cài đặt sẵn. Trường hợp cần thay đổi phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm
Chỉ sử dụng máy tính và Internet phục vụ công tác, học tập và nghiên cứu. Tuyệt đối không sử dụng mạng máy tính của Trung tâm để khai thác, lưu trữ các dữ liệu thông tin không phục vụ công tác như các trò chơi, các chương trình giải trí và các thông tin có nội dung không lành mạnh, có nội dung xấu.
Điều 6. Bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
Bộ phận Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin truyền dẫn và dữ liệu truyền dẫn trên hệ thống mạng nội bộ, đồng thời có trách nhiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật những thông tin.
Người sử dụng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin do mình cung cấp lên mạng. Phải tự bảo vệ mật khẩu truy nhập của mình và chịu trách nhiệm về việc sử dụng mật khẩu để truy nhập và cung cấp thông tin. Người sử dụng không được phép cung cấp tài khoản và mật khẩu của mình cho người khác. Các hành vi giả mạo địa chỉ thư điện tử, tấn công các Server, thăm dò, cài đặt các phần mềm ăn trộm mật khẩu sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.
Điều 7. Phòng, chống Virus tin học
Bộ phận Công nghệ thông tin có trách nhiệm định kỳ quét Virus tin học cho các máy chủ sử dụng tại Trung tâm và thường xuyên cập nhật các chương trình chống Virus, các bản sửa lỗi hệ thống mới nhất để cài đặt và hướng dẫn phòng, chống Virus máy tính cho các khoa phòng.
Cán bộ, công chức, viên chức trong Trung tâm có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng và chống Virus máy tính. Mọi dữ liệu từ các thiết bị lưu trữ bên ngoài và từ Internet đều phải được quét diệt Virus trước khi sử dụng. Những máy tính phát hiện có Virus phải được tách khỏi mạng về mặt vật lý để tránh tình trạng lây nhiễm sang các máy tính khác.
Điều 8: Sử dụng phần mềm Quản lý khám chữa bệnh
          Các khoa, phòng và cá nhân phải đảm bảo sử dụng phần mềm theo đúng quy trình sử dụng đã được học. Mỗi cá nhân có trách nhiệm đảm bảo bí mật về tài khoản và mật khẩu của mình, tránh để lộ cho người khác biết sẽ dẫn đến việc người khác đăng nhập bằng tài khoản của mình để phá hoại, can thiệp vào phần mềm dưới tên của mình.
          Khi có sự cố về phần mềm cần thông báo cho bộ phận Công nghệ thông tin để được giúp đỡ xử lý kịp thời.
         
CHƯƠNG III: VẬN HÀNH WEBSITE CỦA TRUNG TÂM
 
Điều 9. Chức năng của website Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Cung cấp các thông tin có liên quan đến các hoạt động của Trung tâm y tế huyện Hải Hà.
Cung cấp các thông tin cho nhân dân trên địa bàn huyện về cách phòng chống và xử trí một số bệnh thường gặp.
Đăng tải các thông tin tuyển dụng, thông tin mời thầu của Trung tâm khi có nhu cầu tuyển dụng hay tổ chức đấu thầu.
 
Điều 10. Nhiệm vụ của Bộ phận Quản lý website của Trung tâm
Bộ phận quản lý website được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ quản lý website của Trung tâm, thúc đẩy, cung cấp, theo dõi và giám sát việc sử dụng website của Trung tâm, chịu trách nhiệm trực tiếp vận hành website của Trung tâm
 
Điều 11. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng
Cung cấp thông tin hành chính về các cá nhân trong từng khoa phòng
Cung cấp thông tin tổng hợp chính xác, cập nhật về lĩnh vực hoạt động của từng khoa phòng
Cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác về chức năng nhiệm vụ, qui trình nghiệp vụ của khoa phòng
Thông báo kịp thời về các sai sót trên website của Trung tâm liên quan đến chức năng nhiệm vụ của khoa phòng mình
Khoa phòng có nhu cầu đưa thông tin lên web site của Trung tâm gửi thông tin đến cho Bộ phận quản lý website đồng thời báo cáo Ban Giám đốc. Sau khi được sự đồng ý của Ban Giám đốc, bộ phận quản lý sẽ cập nhật thông tin lên website.
 
CHƯƠNG IV:  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Các khoa, phòng, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Hải Hà chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
Trưởng, phó các khoa, phòng có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và giám sát cán bộ, công chức, viên chức thuộc khoa, phòng mình thực hiện đúng nội dung Quy chế này.
 
Điều 13. Xử lý vi phạm
 
Khoa, phòng, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm vi phạm Quy chế này, các quy định khác của pháp luật về sử dụng mạng máy tính thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật, nếu vi phạm gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị, thông tin, dữ liệu trên mạng máy tính của Trung tâm thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
Điều 14. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các khoa, phòng cần phản ánh ngay với bộ phận Công nghệ thông tin để tổng hợp, trình Ban Giám đốc xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.
                                                                                 
                            
  GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Đông Thanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên