Số điện thoại đường dây nóng

Các số điện thoại đường dây nóng của Ngành Y tế
- Đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095
- Đường dây nóng Sở Y tế Quảng Ninh: 0966.631.313
- Đường dây nóng TTYT huyện Hải Hà: 0966.311.313