Hội nghị Cán bộ, Viên chức Bệnh viện đa khoa Hải Hà năm 2014

Ngày 25/01/2014, Bệnh viện đa khoa Hải Hà đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2014 nhằm tổng kết, đánh giá quá trình công tác trong năm 2013, đồng thời giải đáp mọi ý kiến của các khoa phòng, cá nhân trong Bệnh viện.