Tập huấn Thông tư 15/2018/TT-BYT

Tập huấn Thông tư 15/2018/TT-BYT
Tập huấn Thông tư 15/2018/TT-BYT
Ngày 11/7/2018, Bác sĩ CKI Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà đã tập huấn Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ Y tế về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp cho cán bộ, viên chức y tế của Trung tâm Y tế Hải Hà.