Tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cấp cứu cơ bản” cho nhân viên các Trạm Y tế trực thuộc

Tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cấp cứu cơ bản” cho nhân viên các Trạm Y tế trực thuộc
Căn cứ kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2022 của Trung tâm Y tế Hải Hà; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao.
Ngày 11-12/7/2022 Trung tâm Y tế Hải Hà đã tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cấp cứu cơ bản” cho nhân viên các Trạm Y tế trực thuộc với mục đích bồi dưỡng nâng cao năng lực cấp cứu cơ bản về phương pháp, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho nhân viên các Trạm Y tế trực thuộc góp phần củng cố, nâng cao năng lực cấp cứu của các Trạm Y tế trên địa bàn.
Sau buổi tập huấn toàn thể nhân viên Trạm Y tế đã nắm được kỹ năng xử trí, sơ cứu, cấp cứu ban đầu với một số dạng chấn thương, tai nạn và một số tình trạng bệnh thường gặp.

 
Một số hình ảnh buổi tập huấn