Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm

Trung tâm y tế Hải Hà có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm như sau:
 
Click vào ảnh để xem bản đầy đủ