Thông báo nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế Hải Hà

Thông báo nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế Hải Hà