Trung tâm Y tế Hải Hà thông báo nhu cầu mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới

Thông báo
Trung tâm Y tế Hải Hà thông báo
nhu cầu mua sắm Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới