Yêu cầu báo giá Vật tư dụng cụ Tay cầm cho dụng cụ nội soi đơn cực Adtec... cho hệ thống phẫu thuật nội soi phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Yêu cầu báo giá Vật tư dụng cụ Tay cầm cho dụng cụ nội soi đơn cực Adtec...
cho hệ thống phẫu thuật nội soi phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà