Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 23/12/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh năm 2019 thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019.
       Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.
       Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia thi tuyển Vòng I, Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, dự kiến thi tuyển:
       1. Tổ chức ôn tập Vòng 1 (môn: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học)
       - Thi gian: 1/2 ngày 29/12/2019.
              + Buổi sáng (bắt đầu từ 08h30 phút): Tồ chức ôn tập đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức hạng IV thuộc biểu số 01, 03.
              + Buổi chiều (bắt đầu từ 13h30 phút): Tổ chức ôn tập đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức hạng III thuộc biểu số 02, 04.
       - Địa điếm: Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
       Lưu ý: Thí sinh có mặt trước giờ ôn tập 30 phút để nhận tài liệu ôn thi, đóng lệ phí 300.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh chưa nộp) theo quy định; kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân trong danh sách niêm yết tại địa điểm ôn tập như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, các văn bằng chuyên môn, vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên... Nếu các thông tin chưa chính xác hoặc còn thiếu sót, thí sinh phản ánh ngay trong ngày ôn tập (tại bàn hướng dẫn) để được cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp.
       2. Tổ chức thi Vòng 1 (môn: Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học)
       - Thi gian dự kiến: 1/2 ngày 05/01/2020.
       - Địa điểm: Trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
       Lưu ý: Thí sinh tham dự kỳ thi phải có mặt tại địa điểm thi từ 07h00 và xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp như: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe.

Biểu số 1: Danh sách thí sinh đủ điều kiện hạng IV
Biểu số 2: Danh sách thí sinh đủ điều kiện hạng III
Biểu số 5: Danh sách thí sinh không đủ điều kiện