“Hội nghị trực tuyến Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ và một số nội dung về điều trị cúm A”

“Hội nghị trực tuyến Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ và một số nội dung về điều trị cúm A”
Thực hiện công văn số 4134/SYT-NVY ngày 30/7/2022 về việc triệu tập dự “Hội nghị trực tuyến Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ và một số nội dung về điều trị cúm A”
Ngày 01/8/2022 tại phòng họp trực tuyến Trung tâm Y tế Hải Hà gồm các đơn vị: TTYT huyện Hải Hà; TTYT huyện Đầm Hà; TTYT thành phố Móng Cái; TTYT huyện Tiên Yên; TTYT huyện Bình Liêu; Các PKĐK tư nhân khu vực Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Tiên Yên, Bình Liêu đã có mặt đầy đủ để dự buổi tập huấn.