Sở Y tế Quảng Ninh báo cáo Bộ Y tế, trả lời vụ thiết bị y tế “đắp chiếu” tại bệnh viện Bãi Cháy

Thời gian vừa qua có một số bài viết về vụ việc thiết bị y tế “đắp chiếu” tại bệnh viện Bãi Cháy. Đến ngày 9/10/2014, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã trình báo cáo cho Bộ Y tế về vụ việc trên.