THÔNG BÁO Triển khai phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí tại Trung tâm Y tế Móng Cái

Triển khai phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí tại Trung tâm Y tế Móng Cái
Từ ngày 16/8 đến 18/8/2019, Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á (APBA) do Bác sĩ Hattori Tadashi (Quốc tịch Nhật Bản - Giám đốc điều hành quỹ APBA) và các cộng sự sẽ tiến hành phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho người bệnh mù lòa trên địa bàn hai địa phương: Móng Cái và Hải Hà. 
Lịch khám sàng lọc và phẫu thuật cụ thể như sau:
Thời gian khám sàng lọc:
Tại Hải Hà: Vào các ngày 23, 24 và 25/7/2019
Tại Móng Cái: Vào các ngày 30, 31 và 01/8/2019
Thời gian phẫu thuật: Vào các ngày 16, 17 và 18/8/2019 (Tiếp nhận, làm hồ sơ bệnh án phẫu thuật cho người bệnh có chỉ định tại Trung tâm Y tế Móng Cái từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/2019.
Trung tâm Y tế Hải Hà trân trọng thông báo.