Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Quy chế hoạt động và quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử trung tâm y tế huyện hải hà

Đăng lúc: Thứ tư - 21/11/2018 14:26 - Người đăng bài viết: mhung2012
Quy chế hoạt động và quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử trung tâm y tế huyện hải hà
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Quy chế này quy định việc tiếp nhận và cung cấp thông tin, dịch vụ lên Trang thông tin điện tử của Trung tâm y tế huyện Hải Hà (gọi tắt là Website), được áp dụng đối với các khoa, phòng, các cá nhân thuộc Trung tâm tự nguyện tham gia Trang thông tin điện tử.
2. Việc cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm được thực hiện theo các qui định của pháp luật hiện hành.
3. Quy chế được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý, cơ chế chính sách cho việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực quản lý hành chính, tuyên truyền thông tin cho nhân dân trên địa bàn huyện Hải Hà.
 
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này Website được hiểu như sau:
1. Website là hệ thống trên Internet được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường giao tiếp điện tử để cung cấp những nội dung sau:
- Đưa thông tin về cơ cấu tổ chức các khoa phòng, quy trình khám chữa bệnh của các khoa phòng đến với các công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà.
           - Tạo cầu nối để mọi công dân, tổ chức nắm bắt quy trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, thuận tiện.
           - Từng bước giải quyết thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến trên mạng.
 
2. Tên gọi: Trang thông tin điện tử Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Địa chỉ internet: http://trungtamytehaiha.vn
3. Website được đặt tại Trung tâm y tế huyện Hải Hàvà giao cho bộ phận Công nghệ thông tin, thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống Website dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 
Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin, dịch vụ lên Trang thông tin điện tử Trung tâm y tế huyện Hải Hà:
1. Mọi thông tin, dịch vụ được cung cấp lên Website đều nhằm mục tiêu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người, đồng thời có thể nắm bắt được quy trình khám chữa bệnh của Trung tâm.
2. Thông tin cung cấp lên Website phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, chính xác, kịp thời và mang tính xây dựng. Không được cung cấp các thông tin mật theo quy định của Nhà nước.
 
 
Chương II
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
 
Điều 4. Các thông tin trên Trang thông tin điện tử gồm:
1. Giới thiệu thông tin về Trung tâm y tế huyện Hải Hà, Ban Giám đốc và các khoa phòng chức năng
2. Thông tin về hoạt động khám chữa bệnh, các văn bản hướng dẫn, thông báo của Ban Giám đốc
3. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người bằng các bài hướng dẫn phòng, chống một số bệnh thường gặp
          4. Thông tin về các thông báo tuyển dụng, thông báo mời thầu mỗi khi Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng và tổ chức đấu thầu.
 
Điều 5. Trách nhiệm của bộ phận quản lý website và của các khoa, phòng thuộc Trung tâm y tế huyện Hải Hà
          1. Bộ phận Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về tổ chức, hoạt động của Website, cụ thể:
- Vận hành Website, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho Trang thông tin điện tử và các khoa, phòng, cá nhân cung cấp thông tin, dịch vụ lên Trang thông tin điện tử, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và đường truyền.
- Đảm bảo lưu trữ thông tin và khôi phục thông tin nhanh chóng, kịp thời khi hệ thống bị sự cố.
- Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, trình Ban Giám đốc giải quyết, đảm bảo thông suốt quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ.
- Lập kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống Trang thông tin điện tử, đảm bảo các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng hoạt động ổn định thông suốt.
2. Các khoa, phòng:
- Phối hợp với bộ phận Công nghệ thông tin của Trung tâm để đăng tải các bài viết lên trang thông tin một cách đầy đủ, chính xác
- Cung cấp các bài viết về tuyên truyền và giáo dục sức khỏe
 
 
Chương III
BIÊN TẬP THÔNG TIN
 
Điều 6. Ban Biên tập Website:
1. Ban biên tập Website được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Trung tâm. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của Website và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên Website. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm về nội dung, chất lượng của Website.
 
Điều 7. Trách nhiệm các thành viên Ban Biên tập:
1. Trưởng ban Ban Biên tập là người điều hành, quyết định tin, bài được đăng tải và nội dung hoạt động của Website, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về hoạt động của Website. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra các thành viên Ban Biên tập.
2. Các Biên tập viên trực tiếp soạn hoặc tiếp nhận các tin, bài của các khoa, phòng và các cá nhân trong Trung tâm.
3. Quản trị Website có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các thông tin, bài viết, tin, đồng thời chuyển đến các biên tập viên phụ trách lĩnh vực kiểm tra sự chính xác và tính trung thực của thông tin trước khi trình Trưởng Ban biên tập xét duyệt và có trách nhiệm duy trì Website hoạt động thông suốt, liên tục. Thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành đưa lên Website sau khi được Trưởng Ban biên tập duyệt, đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định. Có trách nhiệm quản lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với Website của Trung tâm.
 
Điều 8. Trách nhiệm về nội dung thông tin:
Thông tin đưa lên Website phải là những thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý, hoạt động của Trung tâm y tế huyện Hải Hà và là những thông tin chính thống, công khai, có nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật. Ban Biên tập và cán bộ, công chức khi đưa tin phải chịu trách nhiệm về những thông tin của mình trước Ban Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin trên Website.
 
Điều 9. Chuẩn hóa, bảo mật và an toàn thông tin trên website.
1. Phông chữ (font) dùng trong văn bản, tin, bài cung cấp lên Trang thông tin điện tử phải sử dụng phông chữ tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909: 2001 (theo Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức Đảng và Nhà nước).
2. Định kỳ cơ quan quản lý Website sao lưu dữ liệu vào đĩa cứng, CM-ROM, băng từ,… bảo quản toàn bộ thông tin theo quy định hiện hành.
3. Nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi phá hoại Website Trung tâm y tế huyện Hải Hà dưới mọi hình thức.
 
 
Chương IV
   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 
Điều 10. Phòng Kế hoạch Tổng hợp và các khoa, phòng, cá nhân liên quan có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế này nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, an ninh trên Website Trung tâm y tế huyện Hải Hà.
 
Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần bổ sung, sửa đổi, các khoa, phòng, cá nhân liên quan trình Ban Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định./.
 
 
  GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Đông Thanh
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên