Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Hiến tạng
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẢI HÀ ( GIAI ĐOẠN 1955 - 2022 )
(Cập nhật 10/2023)

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Huyện Hải Hà được thành lập tháng 11 năm 2001, là một huyện miền núi được tách ra từ huyện Quảng Hà cũ. Diện tích 49.500 Km2, nằm ở phía Đông bắc tỉnh Quảng Ninh, phía đông giáp với Thành phố Móng Cái, phía bắc giáp với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, phía tây giáp với huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu, phía nam giáp với biển Đông, cách trung tâm tỉnh gần 130 Km.
Huyện Hải Hà gồm có 11 đơn vị hành chính trong đó có 10 xã và 01 thị trấn. Dân số gần 68.000 người, dân tộc thiểu số chiếm 20%, gồm 8 dân tộc anh em sinh sống: Kinh, Dao, Tày, Sán chỉ, Sán dìu, Hoa, Nùng, Cao lan. Là một huyện miền núi Trung du, ven biển, địa hình rộng, phức tạp, phân bố dân cư không đồng đều, phong tục tập quán đa dạng. Vì vậy, vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong huyện hiện nay còn gặp nhiều khó khăn.

B. HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUA TỪNG GIAI ĐOẠN
I. Hành chính cấp huyện
1. Huyện Hà Cối có tên từ 1955 đến tháng 9 năm 1969.
2. Huyện Quảng Hà có tên từ tháng 10 năm 1969 đến tháng 10 năm 2001.
3. Huyện Hải Hà được tách ra từ huyện Quảng Hà, có tên từ tháng 11 năm 2001 cho đến nay.
II. Hình thành tổ chức đơn vị
Cũng được thay đổi theo đơn vị hành chính của cấp huyện là:
1. Phòng Y tế và Bệnh viện Hà Cối với số giường bệnh là 25.
2. Trung tâm Y tế Quảng Hà số giường là 70 (trong đó có 25 giường ở phân viện Đầm Hà).
3. Trung tâm Y tế Huyện Hải Hà có giường bệnh là 45.
4. Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà có giường bệnh là 80.
5. Tháng 6/2016 hợp nhất  Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (Giường KH 80; Gồm 9 khoa và 5 phòng).
6. Đến 01/07/2018 sát nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 01/6/2018: Trung tâm Y tế đa chức năng tuyến huyện. Hiện nay Trung tâm có 03 phòng chức năng, 11 khoa, phòng chuyên môn, 11 Trạm y tế trực thuộc. Được giao 200 giường bệnh kế hoạch, thực kê 300 giường, nhân lực: 241 người làm việc.

C. CƠ CẤU BỘ MÁY LÃNH ĐẠO QUA TỪNG GIAI ĐOẠN
1. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1955: Là giai đoạn tiếp quản Y tế Hà Cối do Bác sĩ Nguyễn Văn Cư (Đội trưởng đội Y tế).
2. Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1957: Là phòng Y tế và Bệnh viện Hà Cối do Bác sĩ Nguyễn Độ (Trưởng phòng Y tế kiêm Bệnh viện trưởng)
3. Giai đoạn từ năm 1957 đến năm 1963: Do ông Phan Đình Giới là trưởng phòng kiêm Bệnh viện trưởng.
4. Giai đoạn từ năm 1963 đến năm 1969: Do Y sĩ Dương Bẩy làm Trưởng phòng Y tế, Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu là Bệnh viện trưởng.
5. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1974: Bác sĩ Lại Tất Dị là Trưởng phòng Y tế kiêm Bệnh viện trưởng, ông Dương Bẩy là Phó phòng Y tế.
6. Giai đoạn từ năm 1974 đến năm 1979: Trưởng phòng Y tế kiêm Bệnh viện trưởng là ông Nguyễn Độ, các Bệnh viện phó là: Nguyễn Hồng Việt, Phan Đình Kiểm, Nguyễn Văn Oanh.
7. Giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1982: Bác sĩ Nguyễn Hồng Lâm là Trưởng phòng Y tế, Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt là Bệnh viện trưởng.
8. Giai đoạn từ năm 1982 đến năm 1986: Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt là Trưởng phòng Y tế kiêm Bệnh viện trưởng; Bác sĩ Triệu Quang Bùi là Bệnh viện phó, Bác sĩ Nguyễn Hồng Lâm là Phân viện trưởng Đầm Hà; Bác sĩ Lương Thanh Tiền là Phân viện phó Đầm Hà.
9. Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1991: Bác sĩ Triệu Quang Bùi là Trưởng phòng Y tế; Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt là Giám đốc Bệnh viện; Bác sĩ Lương Thanh Tiền là Phó Giám đốc Bệnh viện.
10. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2001: Giám đốc Trung tâm Y tế là ông Triệu Quang Bùi. các Phó giám đốc là ông Nguyễn Hồng Việt, ông Nguyễn Hồng Lâm. (riêng ông Nguyễn Hồng Lâm sau khi tách huyện Quảng Hà thành 2 huyện: Đầm Hà và Hải Hà tháng 11 năm 2001 thì là Giám đốc trung tâm Y tế huyện Đầm Hà và nghỉ hưu năm 2002).
11. Giai đoạn từ năm 2002 đến tháng 8 năm 2004: Bác sĩ Triệu Quang Bùi là Giám đốc Trung tâm Y tế; Các phó giám đốc là Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh, Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt.
12. Tháng 7 năm 2005, thành lập lại Phòng y tế, Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh được bổ nhiệm là Trưởng phòng y tế; Bác sĩ Triệu Quang Bùi là Giám đốc Trung tâm Y tế; tháng 11 năm 2005 Bác sĩ Đặng Quốc Giảng và Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà.
13. Tháng 12/2006 Bác sĩ Triệu Quang Bùi nghỉ hưu; Bác sĩ Nguyên Đông Thanh được bổ nhiệm là Giám đốc; Các Phó Giám đốc là Đặng Quốc Giảng và Nguyễn Thị Hạnh.
Phòng y tế: Bác sĩ Nguyễn Đức Mạnh là Trưởng phòng; Bác sĩ Nguyễn Văn Xuyên là Phó phòng.
14. Tháng 8 năm 2007 tách Trung tâm Y tế Hải Hà thành Bệnh viện đa khoa Hải Hà và Trung tâm Y tế Hải Hà.
Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh được bổ nhiệm là Giám đốc Bệnh viện, các phó là Bác sĩ Đặng Quốc Giảng và Nguyễn Thị Hạnh, Tháng 10/2015, Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng được bổ nhiệm Phó giám đốc Bệnh viện.
Bác sĩ Trần Văn Chi được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà, Bác sĩ Nguyễn Hồng Uyên là phó Giám đốc.
15. Tháng 6 năm 2016 hợp nhất Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa thành Trung tâm Y tế Hải Hà (hai chức năng): Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh là Giám đốc; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế gồm: Bác sĩ Trần Văn Chi, Bác sĩ Nguyễn Hồng Uyên, Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng và Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh (bác sĩ Hạnh nghỉ hưu tháng 3/2017).
15. Tháng 7 năm 2018 sát nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 thành Trung tâm Y tế Hải Hà (đa chức năng): Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh là Giám đốc; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế gồm: Bác sĩ Trần Văn Chi, Bác sĩ Nguyễn Hồng Uyên, Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng (Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh nghỉ hưu tháng 11/2018; Bác sĩ Trần Văn Chi nghỉ hưu tháng 5/2019). Tháng 01/2019 Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế; tháng 3/2019 Bác sĩ Bùi Văn Thế được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc.
16. Tháng 01/2022: Trung tâm Y tế tiếp nhận 11 Trạm Y tế xã, thị trấn, Trung tâm Y tế Hải Hà (đa chức năng): Bác sĩ Bùi Mạnh Hùng giữ chức vụ Giám đốc; Các phó giám đốc là: Bác sĩ Nguyễn Hồng Uyên, Bác sĩ Bùi Văn Thế. Tháng 01/2022 Bác sĩ Bùi Văn Thế được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. Tháng 4/2022 Bác sĩ Nguyễn Thái Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Hà.
 
D. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân huyện Hải Hà theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Trung tâm tại số 10, phố Trần Quốc Toản, Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Trung tâm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế, các quy định hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế và ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
1. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng;
a. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;
b. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tô nguỵ cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chông bệnh không lây nhiêm;
c. Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghê nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uông, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đôi với các cơ sở y tế và phòng, chông các yêu tô nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;
d. Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng
a. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu;
b. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt dộng chuyên môn được câp có thẩm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đên, bệnh nhân được chuyên tuyên, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyên trên chuyên vê để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;
c. Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật;
d. Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.
3. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản
a. Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi;
b. Thực hiện các kỳ thuật, thủ thuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp tránh thai theo quy định;
c. Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con.
4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm
a. Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phâm và bệnh truyên qua thực phẩm;
b. Hướng dần, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
c. Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân câp; tham gia thanh tra, kiêm tra vê an toàn thực phâm và thực hiện các nhiệm vụ khác vê an toàn thực phâm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.
5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân sổ
a. Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kê hoạch hóa gia đình;
b. Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân sô, kiêm soát mât cân băng giới tính khi sinh, nâng cao chât lượng dân sô và chăm sóc sức khỏe người cao tuôi thích ứng với già hóa dân sô trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.
8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tô chức các hoạt động tư vân, giáo dục, truyên thông, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn.
9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ
a. Thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn;
b. Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với các trạm y té xã, phường, thị trấn, nhà hộ sinh (nếu có);
c. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hồ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối vói các trạm y tế, các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn và đội ngũ nhân viên y tê thôn bản, cô đõ thôn bản, cộng tác viên dân sô.
10. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
a. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;
b. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các trạm y tế, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương.
11. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuổc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiêt bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật.
12. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương.
13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tê thuộc Trung tâm Y tế huyện theo quy định của pháp luật.
14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.
15. Thực hiện ché độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về y tế, dân số theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được cơ quan thẩm quyền, do Giám đốc Sở Y tể và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hải Hà giao.
 
E. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH Y TẾ.

             Trong suốt chặng đường hơn 60 năm, sự nghiệp Y tế Hải Hà đã lớn mạnh không ngừng, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn.
               Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2010 trở lại đây, Trung tâm Y tế huyện Hải Hà đã phát triển nhanh chóng. Cơ sở vật chất khang trang, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại: Máy chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, hệ thống mổ nội soi, nội soi tiêu hóa, nội soi Tai mũi họng, máy tán sỏi laser, X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm mầu 5D, máy xét nghiệm sinh hoá, huyết học, miễn dịch, hệ thống PRC, nuôi cấy và định danh vi khuẩn, máy thở, máy lọc máu liên tục, thận nhân tạo...; Đội ngũ thầy thuốc không ngừng được tăng cường về cả số lượng và chất lượng, tổng số bác sĩ trên toàn huyện đạt trên 60 người, trong đó gần 20 bác sĩ có trình độ sau đại học, cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, nhận chuyển giao các gói kỹ thuật chuyên sâu của tuyến Trung ương, tuyến tỉnh.
             Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật của tuyến huyện, đặc biệt thực hiện thường quy trên 1.300 kỹ thuật của tuyến tỉnh, tuyến Trung. Đến nay, Trung tâm Y tế Hải Hà là địa chỉ tin cậy của nhân dân trong huyện và các địa phương lân cận trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua Trung tâm Y tế Hải Hà đã đạt được:
- Cờ thưởng xuất sắc của Bộ Y tế năm 1978.
- Bằng khen của Bộ Y tế và UNBD tỉnh là 50 chiếc.
- Trung tâm Y tế được bộ Y tế tặng danh hiệu xuất sắc toàn diện năm 2002 và năm 2003.
- Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2008-2012.
- Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2012.
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2012.
- Hàng năm được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.
- Bác sĩ Triệu Quang Bùi được nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2002; Bác sĩ Nguyễn Đông Thanh được nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2008; Bác sĩ Nguyễn Hồng Uyên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2019.
Nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị được Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện tặng Bằng khen, giấy khen các loại, danh hiệu chiến sĩ thi đua liên tục nhiều năm liền, nhiều cá nhân được Bộ Y tế tặng huy hiệu vì sức khoẻ nhân dân.
- Nhiều năm liền Đảng bộ Trung tâm Y tế được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
- Tổ chức Đảng, Công  đoàn, Phụ Nữ, Đoàn thanh niên hàng năm đều được công nhận đơn vị vững mạnh xuất sắc. 


 Trung tâm Y tế huyện Hải Hà có cơ sở khang trang quy mô 200 giường Bệnh
*. Trung tâm Y tế
Trung tâm Y tế huyện Hải Hà gồm có Ban Giám đốc và 14 khoa/phòng chuyên môn với 149 cán bộ viên chức và người lao động; trong đó có 42 bác sĩ.
- Có 03 phòng chức năng: (1) Phòng Tổ chức-Hành chính; (2) Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính-Kế toán; (3) Phòng Điều dưỡng.
 - 11 khoa/phòng chuyên môn: (1) Khoa Khám bệnh; (2) Nội-Nhi-Truyền nhiễm; (3) Ngoại; (4) Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-Cấp cứu và chống độc; (5)  Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản; (6) Răng hàm mặt-Mắt-Tai mũi họng; (7) Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; (8) Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh; (9) Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế; (10) Khoa Kiểm bệnh tật-HIV/AIDS-Y tế công cộng & An toàn thực phẩm; (11) Phòng Dân số-Truyền thông giáo dục sức khỏe.
* Chất lượng CBVC 
 1. Bác sĩ CKII: 01
 2. Thạc sĩ: 04
 3. Bác sĩ CKI: 11
 4. Bác sĩ: 26.
 5. Dược sỹ: 8. (Đại học: 04, Cao đẳng: 04)
 6. Điều dưỡng: 56 (ĐH: 13, CĐ: 43)
 7. Kỹ thuật viên Y: 09 (ĐH: 02, CĐ: 07)
 8. Hộ sinh: 07 (ĐH: 04, CĐ: 03)
 9. Y sĩ: 05
 10. Khác: 22 (Ths: 02; ĐH: 10; CĐ: 04; TH: 01; khác: 05)
*. Các Trạm Y tế thuộc Trung tâm: Gồm 11 Trạm Y tế xã, thị trấn với 90 viên chức, 02 hợp đồng; trong đó có 14 Bác sĩ:
(1) Trạm Y tế thị trấn Quảng Hà; (2) Trạm Y tế xã Quảng Sơn; (3) Trạm Y tế xã Quảng Long; (4) Trạm Y tế xã Đường Hoa; (5)  Trạm Y tế xã Quảng Chính; (6) Trạm Y tế xã Quảng Phong; (7) Trạm Y tế xã Quảng Minh; (8) Trạm Y tế xã Quảng Thành; (9) Trạm Y tế xã Quảng Đức; (10) Trạm Y tế xã Quảng Thịnh; (11) Trạm Y tế xã Cái Chiên.
            * Chất lượng CBVC tại các Trạm Y tế
 1. Bác sĩ: 16
 2. Điều dưỡng: 17 (ĐH: 04, CĐ: 09, Trung cấp: 04)
 3. Kỹ thuật viên Y: 02 (ĐH: 01, Trung cấp: 01)
 4. Hộ sinh: 04 (CĐ: 03, Trung cấp: 01)
 5. Y sĩ: 40.
 6. Khác: 13 (ĐH: 06; CĐ: 01 ,Trung cấp: 06)

            Trung tâm chúng tôi luôn coi trọng vấn đề y đức, thường xuyên tổ chức cho CBVC học tập và ký cam kết thi đua thực hiện quy tắc ứng xử của CBVC trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong nhiều năm qua, Trung tâm luôn quan tâm về chất lượng điều trị, thường xuyên đào tạo đội ngũ thầy thuốc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Công tác nghiên cứu khoa học cũng được đơn vị luôn quan tâm trú trọng, hàng năm có nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở được thực hiện có hiệu quả phục vụ cho công tác khám, cấp cứu và điều trị. Công tác thi đua khen thưởng là một việc làm thường xuyên của Trung tâm, hàng năm đơn vị đều tổ chức cho CBVC đăng ký thi đua và phát động phong trào thi đua, thành tích của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà đã được hội đồng thi đua khen thưởng các cấp thừa nhận bằng những phần thưởng xứng đáng.

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên