Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Quy trình thủ tục hành chính

Đăng lúc: Thứ ba - 18/06/2019 08:40 - Người đăng bài viết: mhung2012
Trung tâm y tế huyện Hải Hà ban hành Quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại đơn vị
DANH MỤC
Quy trình thủ tục hành chính áp dụng thực hiện
tại Trung tâm Y tế Hải Hà
(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

TT Quy trình thủ tục hành chính Mã số hồ sơ
 1.  
Quy trình cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi KHNV 01
 1.  
Quy trình cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho người đủ 18 tuổi trở lên KHNV 02
 1.  
Quy trình khám sức khỏe định kỳ KHNV 03
 1.  
Quy trình cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe KHNV 04
 1.  
Quy trình khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô KHNV 05
 1.  
Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội KHNV 06
 1.  
Quy trình cấp bản sao hồ sơ bệnh án KHNV 07
 1.  
Quy trình cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án KHNV 08
 1.  
Quy trình cấp Giấy chứng nhận thương tích KHNV 09
 1.  
Quy trình cấp Giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh KHNV 10
 1.  
Quy trình cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng KHNV 11
 1.  
Quy trình cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép, cung cấp thông tin Giấy chứng sinh KHNV 12
 1.  
Quy trình cấp lại Giấy ra viện do bị mất hoặc hỏng KHNV 13
 1.  
Quy trình cấp lại Giấy ra viện do sai lệch thông tin KHNV 14
 1.  
Quy trình cấp bản sao kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án KHNV 15
 1.  
Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận phẫu thuật đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng KHNV 16
 1.  
Quy trình cấp Giấy báo tử KHNV 17
 1.  
Quy trình cấp lại Giấy báo tử do sai lệch thông tin KHNV 18
 
 

1. QUY TRÌNH

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 01
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy khám sức khỏe (KSK) cho người dưới 18 tuổi
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người KSK cùng người đại diện hợp pháp (NĐD) đăng kí tại quầy đón tiếp. NĐD ghi thông tin của người KSK vào giấy KSK, dán ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm, không quá 06 tháng) và lấy phiếu đăng ký KSK, đăng ký số lượng bản photocopy (nếu có).
Bước 2: Người KSK hoặc NĐD nộp lệ phí cấp giấy KSK tại quầy thanh toán viện phí (tầng 1 nhà A) hoặc thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR code động ngay tại quầy đón tiếp.
Bước 3: Người KSK đến khám tại các phòng khám theo từng chuyên khoa (Tầng 1, tầng 2 nhà A) và thực hiện các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (Tầng 1 nhà A) theo hướng dẫn của nhân viên đón tiếp.
Bước 4: Sau khi kết thúc quá trình khám và thực hiện xong các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, người KSK quay về khu vực quầy đón tiếp ngồi chờ lấy kết quả.
Bước 5: Bộ phận đón tiếp trình ký duyệt lãnh đạo hoặc người được ủy quyền, đóng dấu giấy KSK, bản photocopy (nếu có) và trả giấy KSK, bản photocopy cho người KSK hoặc NĐD.
6 Thời gian tiếp nhận Trong giờ làm việc hành chính
7 Thời hạn giải quyết Trong ngày
8 Đối tượng thực hiện Cá nhân
9 Chi phí KSK Nộp tiền KSK theo mức thu Trung tâm quy định
10 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy KSK cho người dưới 18 tuổi
11 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- Theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan.
13 Nơi tiếp nhận Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Hải Hà
 

 

2. QUY TRÌNH

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 02
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy khám sức khỏe (KSK) cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người KSK đăng kí tại quầy đón tiếp, ghi thông tin của người KSK vào giấy KSK, dán ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm, không quá 06 tháng) và lấy phiếu đăng ký KSK, đăng ký số lượng bản photocopy (nếu có).
Bước 2: Người KSK nộp lệ phí cấp giấy KSK tại quầy thanh toán viện phí (tầng 1 nhà A) hoặc thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR code động ngay tại quầy đón tiếp.
Bước 3: Người KSK đến khám tại các phòng khám theo từng chuyên khoa (Tầng 1 và tầng 2 nhà A) và thực hiện các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (Tầng 1 nhà A) theo hướng dẫn của nhân viên đón tiếp.
Bước 4: Sau khi kết thúc quá trình khám và thực hiện xong các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, người KSK quay về khu vực quầy đón tiếp ngồi chờ lấy kết quả.
Bước 5: Bộ phận đón tiếp trình ký duyệt lãnh đạo hoặc người được ủy quyền, đóng dấu giấy KSK, bản photocopy (nếu có) và trả giấy KSK, bản photocopy cho người KSK.
6 Thời gian tiếp nhận Trong giờ làm việc hành chính
7 Thời hạn giải quyết Trong ngày
8 Đối tượng thực hiện Cá nhân
9 Chi phí KSK Nộp tiền KSK theo mức thu Trung tâm quy định
10 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy KSK cho người dưới 18 tuổi
11 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- Theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan.
13 Nơi tiếp nhận Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Hải Hà
 

3. QUY TRÌNH

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 03
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Khám sức khỏe định kỳ
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán thực hiện các bước sau:
Bước 1: Cung cấp báo giá cho đối tác, thống nhất nội dung, số lượng, thời gian khám, trình Lãnh đạo hai bên ký hợp đồng để triển khai thực hiện.
 Bước 2: Thành lập đoàn khám và tổ chức thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. 
Bước 3: Tổng hợp kết quả khám, thống nhất biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; Trình Lãnh đạo hai bên ký; Bàn giao hồ sơ thanh toán bao gồm: hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý, hóa đơn tài chính, bản tổng hợp kết quả cho đối tác.
Bước 4: Bàn giao hồ sơ KSK cho đối tác và đề nghị đối tác thanh toán chi phí theo thời gian thỏa thuận trên hợp đồng. Hai bên thực hiện nghĩa vụ khác (nếu có) theo thỏa thuận.
6 Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
7 Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng
8 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân hoặc tổ chức
9 Lệ phí Nộp tiền KSK theo mức thu Trung tâm quy định hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng KSK
10 Kết quả của việc thực hiện TTHC Sổ khám sức khỏe định kỳ
11 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- Căn cứ vào hợp đồng khám sức khỏe định kỳ giữa Trung tâm Y tế Hải Hà với cơ quan, tổ chức có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động.
13 Nơi tiếp nhận Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 

 


4. QUY TRÌNH

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 04
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người KSK đăng kí tại quầy đón tiếp, ghi thông tin của người KSK vào giấy KSK, dán ảnh chân dung (kích thước 4x6 cm, không quá 06 tháng) và lấy phiếu đăng ký KSK, đăng ký số lượng bản photocopy (nếu có).
Bước 2: Người KSK nộp lệ phí cấp giấy KSK tại quầy thanh toán viện phí (tầng 1 nhà A) hoặc thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR code động ngay tại quầy đón tiếp.
Bước 3: Người KSK đến khám tại các phòng khám theo từng chuyên khoa (Tầng 1, tầng 2 nhà A) và thực hiện các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (Tầng 1 nhà A) theo hướng dẫn của nhân viên đón tiếp.
Bước 4: Sau khi kết thúc quá trình khám và thực hiện xong các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, người KSK quay về khu vực quầy đón tiếp ngồi chờ lấy kết quả.
Bước 5: Bộ phận đón tiếp trình ký duyệt lãnh đạo hoặc người được ủy quyền, đóng dấu giấy KSK, bản photocopy (nếu có) và trả giấy KSK, bản photocopy cho người KSK; liên thông kết quả KSK lên cổng giám định BHYT, cấp mã số liên thông cho người KSK.
6 Thời gian tiếp nhận Trong giờ làm việc hành chính
7 Thời hạn giải quyết Trong ngày
8 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
9 Lệ phí Nộp tiền KSK theo mức thu Trung tâm quy định
10 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy khám sức khỏe lái xe
11 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ giao thông vận tải, Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, về việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái ô tô và quy định về cơ sở y tế khám cho người lái xe.
13 Nơi tiếp nhận Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 
 

 

5. QUY TRÌNH

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 05
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Đại diện cơ quan, tổ chức đến Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà lấy thông tin, tư vấn về KSK định kỳ (thời gian, địa điểm, nội dung khám, báo giá,...) cho người lái xe ô tô. 
Bước 2: Hai bên thảo luận, thống nhất ký kết hợp đồng KSK định kỳ cho người lái xe ô tô.
Bước 3: Bộ phận Kế hoạch Nghiệp vụ, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà phối hợp với Đại diện cơ quan, tổ chức triển khai KSK định kỳ cho người lái xe ô tô:
Đưa người KSK đến khám tại các phòng khám theo từng chuyên khoa (Tầng 1, tầng 2 nhà A) và thực hiện các chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (Tầng 1 nhà A) theo hướng dẫn của nhân viên đón tiếp.
Bước 4: Kết luận và phân loại sức khỏe: sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng, khám đủ các chuyên khoa, người KSK được bác sĩ kết luận KSK xem xét kết quả khám, tư vấn và kết luận sức khỏe.
Bước 5: Bộ phận Kế hoạch Nghiệp vụ ký duyệt, đóng dấu hồ sơ, lập báo cáo KSK định kỳ.
Bước 6: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng KSK định kỳ, bàn giao hồ sơ, bảng tổng hợp kết quả KSK định kỳ, xuất hóa đơn tài chính và bàn giao hồ sơ thanh toán hợp đồng KSK định kỳ.
6 Thời gian tiếp nhận Trong giờ làm việc hành chính
7 Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng
8 Đối tượng thực hiện TTHC Cơ quan, tổ chức.
9 Lệ phí Nộp tiền KSK theo mức thu Trung tâm quy định hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng KSK.
10 Kết quả của việc thực hiện TTHC Sổ KSK định kỳ cho người lái xe ô tô.
11 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Ảnh 4x6 chụp không quá 06 tháng hoặc hồ sơ sức khỏe đã được lập (cũ).
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ giao thông vận tải, Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, về việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái ô tô và quy định về cơ sở y tế khám cho người lái xe.
- Hợp đồng KSK định kỳ giữa Trung tâm Y tế Hải Hà với cơ quan, tổ chức có nhu cầu KSK định kỳ cho người lái xe ô tô.
13 Nơi tiếp nhận Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
 

 


 

6. QUY TRÌNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 06
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH)
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chỉ áp dụng đối với người bệnh ngoại trú
Bước 1: Người bệnh thực hiện quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh.
Bước 2: Bác sĩ khám bệnh (người đã đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) thực hiện khám bệnh, căn cứ tình trạng của người bệnh để xác định số ngày nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định, ký số trên phần mềm, báo Lãnh đạo ký duyệt.
Bước 3: Điều dưỡng khoa Khám bệnh chịu trách nhiệm in giấy, đóng dấu, trả kết quả cho người bệnh.
6 Thời gian tiếp nhận Trong giờ làm việc hành chính
7 Thời hạn giải quyết Trong ngày
8 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
9 Lệ phí Không
10 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội
11 Yêu cầu, điều kiện TTHC Căn cước công dân, thẻ BHYT hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác
12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
13 Nơi tiếp nhận Khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 
 

 

7. QUY TRÌNH

CẤP BẢN SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 07
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp Bản sao hồ sơ bệnh án (HSBA)
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị cấp bản sao HSBA gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận Văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận Văn thư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định.
Bước 2: Bộ phận Văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý hồ sơ; Người được giao nhiệm vụ thực hiện tìm kiếm và sao HSBA; Trình ký Giám đốc hoặc người được ủy quyền.
Bước 3: Người thực hiện TTHC đến nhận kết quả mang theo hóa đơn thu lệ phí TTHC. Bộ phận Văn thư kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Cơ quan, đơn vị có nhu cầu cấp bản sao HSBA nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Văn thư, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà
7 Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Văn bản đề nghị cấp bản sao HSBA có xác nhận của cơ quan, đơn vị (công văn/giấy giới thiệu…);
(2) Giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác) của người thực hiện TTHC;
(3) Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (nếu người lấy không phải người thực hiện TTHC).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Bản sao HSBA
9 Cơ quan thực hiện TTHC Bộ phận Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
10 Đối tượng thực hiện TTHC Các tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh
11 Lệ phí 160.000 đồng/bản
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản sao HSBA hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp được bản sao HSBA
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Yêu cầu: Hồ sơ đầy đủ thành phần.
- Điều kiện được cấp bản sao HSBA: Các cơ quan gồm Sở Y tế, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép.
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 

 

8. QUY TRÌNH

CẤP BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 08
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (HSBA)
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị cấp bản tóm tắt HSBA gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận Văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận Văn thư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định.
Bước 2: Bộ phận Văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý hồ sơ; Người được giao nhiệm vụ thực hiện tìm kiếm và tóm tắt HSBA; Trình ký Giám đốc hoặc người được ủy quyền.
Bước 3: Người thực hiện TTHC đến nhận kết quả mang theo hóa đơn thu lệ phí TTHC. Bộ phận văn thư kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu cấp bản tóm tắt HSBA nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Văn thư, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà
7 Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Văn bản đề nghị cấp bản tóm tắt HSBA có xác nhận của cơ quan, đơn vị (công văn/giấy giới thiệu…);
(2) Giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác) của người thực hiện TTHC.
(3) Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (nếu người lấy không phải người thực hiện TTHC).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Bản tóm tắt HSBA
9 Cơ quan thực hiện TTHC Bộ phận Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân hoặc tổ chức
11 Lệ phí 160.000 đồng/bản
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản tóm tắt HSBA hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp được bản tóm tắt HSBA
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Yêu cầu: Hồ sơ đầy đủ thành phần.
- Điều kiện được cấp bản tóm tắt HSBA: Người bệnh, người đại diện của người bệnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 

 

 

 

9. QUY TRÌNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 09
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy chứng nhận thương tích (GCNTT)
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, đơn vị đề nghị cấp GCNTT gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định;
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; Kiểm tra thông tin HSBA; Người được giao nhiệm vụ tìm kiếm HSBA, căn cứ vào hồ sơ bệnh án của người bệnh, thực hiện cấp GCNTT theo mẫu quy định; Trình ký Giám đốc hoặc người được ủy quyền.
Bước 3: Người thực hiện TTHC đến nhận kết quả mang theo hóa đơn thu lệ phí TTHC. Bộ phận văn thư kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu cấp GCNTT nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Bộ phận văn thư, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà
7 Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
(1) Văn bản đề nghị cấp bản sao HSBA có xác nhận của cơ quan, đơn vị (công văn/giấy giới thiệu…);
(2) Giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác) của người thực hiện TTHC.
(3) Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác (nếu người lấy không phải người thực hiện TTHC).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thương tích
9 Cơ quan thực hiện TTHC Bộ phận Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
10 Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức.
11 Lệ phí 160.000 đồng/bản
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản GCNTT hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp được GCNTT
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC - Yêu cầu: Hồ sơ đầy đủ thành phần.
- Điều kiện được cấp GCNTT: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 

10. QUY TRÌNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THÔNG TIN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 10
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ đề nghị đến Khoa khám bệnh/khoa điều trị, Trung tâm Y tế Hải Hà. Khoa tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả.
Bước 2: Điều dưỡng hành chính của khoa trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý hồ sơ; Thực hiện tìm kiếm và cấp giấy chứng nhận thông tin khám, chữa bệnh; Trình ký Giám đốc hoặc người được ủy quyền; trả kết quả.
6 Thành phần hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh.
(2) Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
7 Thời gian tiếp nhận Trong giờ làm việc hành chính
8 Thời hạn giải quyết Trong ngày
9 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
10 Lệ phí Không
11 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh
12 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần
13 Căn cứ pháp lý của TTHC Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009
14 Nơi tiếp nhận Khoa khám bệnh/các khoa lâm sàng, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 
 

 

11. QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 11
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp lại giấy chứng sinh (GCS) trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại GCS gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả.
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; Chuyển đơn đề nghị cho khoa CSSKSS - Phụ Sản. Khoa CSSKSS - Phụ Sản căn cứ vào đơn đề nghị thực hiện cấp lại GCS; Trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt; chuyển GCS đến bộ phận văn thư.
Bước 3: Bộ phận văn thư tiếp nhận kết quả, đóng dấu và trả kết quả cuối cùng cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp GCS nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp lại GCS.
(2) CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của người giám hộ của trẻ.
(3) Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị không phải là người giám hộ của trẻ).
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại GCS.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Bộ phận văn thư, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Phụ sản, Trung tâm Y tế Hải Hà
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản Giấy chứng sinh (Cấp lại) hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp lại được GCS.
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 
 

 

12. QUY TRÌNH

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ NHẦM LẪN

KHI GHI CHÉP/CUNG CẤP THÔNG TIN GIẤY CHỨNG SINH

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 12
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp lại giấy chứng sinh (GCS) đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép, cung cấp thông tin Giấy chứng sinh
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại GCS gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả.
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; Chuyển đơn đề nghị cho khoa CSSKSS - Phụ Sản.
Bước 3: Khoa CSSKSS - Phụ Sản kiểm tra hồ sơ bệnh án, lập biên bản đối với những thông tin đã điều chỉnh; phối hợp bộ phận CNTT chỉnh sửa thông tin trên GCS; trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt.
Bước 4: Khoa CSSKSS-PS chuyển biên bản và đơn đề nghị và GCS cấp lại về Bộ phận văn thư
Bước 5: Bộ phận văn thư tiếp nhận kết quả; kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cuối cùng cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp lại GCS nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp lại GCS.
(2) CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của người giám hộ của trẻ.
(3) Các giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin sai lệch (sổ hộ khẩu, CCCD hoặc Hộ chiếu…).
(4) GCS đã được cấp.
(5) Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị không phải là người giám hộ của trẻ).
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại GCS.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Bộ phận văn thư, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Phụ sản, Trung tâm Y tế Hải Hà
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản Giấy chứng sinh (Cấp lại) hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp lại được GCS.
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà
 
 

 

13. QUY TRÌNH

CẤP LẠI GIẤY RA VIỆN DO BỊ MẤT HOẶC HỎNG

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 13
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp lại giấy ra viện (GRV) do bị mất hoặc hỏng
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại GRV gửi hồ sơ đề nghị đến bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định;
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; Kiểm tra thông tin HSBA; thực hiện in lại GRV trên phần mềm và đóng dấu “cấp lại”.
Bước 4: Người thực hiện TTHC đến nhận kết quả mang theo hóa đơn thu lệ phí TTHC. Bộ phận văn thư kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp lại GRV nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp lại GRV.
(2) CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
(3) Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị không phải là người có tên trên GRV).
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại GRV.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản Giấy ra viện (Cấp lại)
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần.
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 
 
 

 

14. QUY TRÌNH

CẤP LẠI GIẤY RA VIỆN DO SAI LỆCH THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 14
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp lại giấy ra viện (GRV) do sai lệch thông tin
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại GRV gửi đơn đề nghị đến bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định.
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; chuyển đơn đề nghị cho khoa điều trị bệnh nhân trước khi ra viện.
Bước 3: Khoa điều trị bệnh nhân trước khi ra viện rà soát HSBA, lập biên bản chỉnh sửa thông tin chưa đúng; phối hợp bộ phận CNTT chỉnh sửa thông tin trên GRV; trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt.
Bước 4: Khoa điều trị bệnh nhân trước khi ra viện chuyển biên bản và đơn đề nghị và GRV cấp lại về Bộ phận văn thư.
Bước 5: Bộ phận văn thư tiếp nhận kết quả; kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cuối cùng cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu cấp lại GRV nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp lại GRV.
(2) CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
(3) GRV đã được cấp.
(4) Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị không phải là người có tên trên GRV).
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại GRV.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Bộ phận công nghệ thông tin, Khoa điều trị.
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản Giấy ra viện (Cấp lại) hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp lại được GRV.
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 
 

 

15. QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO

KẾT QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRONG HỒ SƠ BỆNH ÁN

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 15
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp Bản sao kết quả lâm sàng, cận lâm sàng (KQLS, CLS) trong hồ sơ bệnh án
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp bản sao KQLS, CLS trong hồ sơ bệnh án gửi văn bản đề nghị đến bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định;
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; Kiểm tra thông tin HSBA; Thực hiện cấp bản sao KQLS, CLS (in từ phần mềm); Trình ký Giám đốc hoặc người được ủy quyền xác nhận.
Bước 3: Người thực hiện TTHC đến nhận kết quả mang theo hóa đơn thu lệ phí TTHC. Bộ phận văn thư kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp bản sao KQLS, CLS nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Văn bản hoặc đơn đề nghị cấp bản sao KQLS, CLS.
(2) CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân hợp lệ.
(3) Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị không phải là người có tên trên KQLS, CLS).
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp bản sao KQLS, CLS
9 Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản sao KQLS, CLS hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không cấp được bản sao KQLS, CLS.
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 
 
 

 

16. QUY TRÌNH

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN PHẪU THUẬT

TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 16
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp lại Giấy chứng nhận phẫu thuật (GCNPT) đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp lại GCNPT gửi hồ sơ đề nghị đến bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả; Hướng dẫn nộp lệ phí theo quy định;
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý Hồ sơ; Kiểm tra thông tin HSBA; Thực hiện cấp lại GCNPT (in trên phần mềm); Trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền xác nhận.
Bước 3: Người thực hiện TTHC đến nhận kết quả mang theo hóa đơn thu lệ phí TTHC. Bộ phận văn thư kiểm tra hóa đơn thu lệ phí; đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp lại GCNPT nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp lại GCNPT.
(2) CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân hợp lệ.
(3) Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị không phải là người có tên trên GCNPT).
8 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại GCNPT.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản GCNPT (Cấp lại)
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần
14 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trung tâm Y tế Hải Hà.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 
 
 

 

17. QUY TRÌNH CẤP GIẤY BÁO TỬ

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 20
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp giấy báo tử
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp giấy báo tử gửi đơn đề nghị đến bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả;
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý hồ sơ; Thực hiện tìm kiếm hồ sơ và cấp giấy báo tử (in trên phần mềm).
Bước 3: Bộ phận văn thư đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp giấy báo tử nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp giấy báo tử.
(2) CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân hợp lệ.
(3) Các giấy tờ minh chứng mối quan hệ thân nhân với người tử vong.
8 Thời hạn giải quyết Trong ngày.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy báo tử
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần.
14 Căn cứ pháp lý của TTHC Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 
 

 

18. QUY TRÌNH

CẤP LẠI GIẤY BÁO TỬ DO SAI LỆCH THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TTYT ngày 13/3/2023 của Trung tâm Y tế Hải Hà)
 

STT Nội dung
1 Số hồ sơ KHNV 20
2 Tên cơ quan Trung tâm Y tế Hải Hà
3 Tên thủ tục hành chính (TTHC) Cấp lại giấy báo tử do sai lệch thông tin
4 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
5 Trình tự thực hiện Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại giấy báo tử gửi đơn đề nghị đến bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà. Bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thực hiện; Hẹn trả kết quả;
Bước 2: Bộ phận văn thư trình Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt xử lý hồ sơ; Thực hiện tìm kiếm hồ sơ và cấp lại giấy báo tử (in trên phần mềm).
Bước 3: Bộ phận văn thư đóng dấu và trả kết quả cho người thực hiện TTHC.
6 Cách thức thực hiện Người có nhu cầu cấp giấy báo tử nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận văn thư, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, tầng 5, khu điều hành, Trung tâm Y tế Hải Hà. Đến trực tiếp phòng văn thư để nhận kết quả.
7 Thành phần, số lượng hồ sơ (1) Đơn đề nghị cấp lại giấy báo tử.
(2) CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân hợp lệ.
(3) Các giấy tờ minh chứng mối quan hệ thân nhân với người tử vong.
8 Thời hạn giải quyết Trong ngày.
9 Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
10 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11 Lệ phí Không
12 Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy báo tử
13 Yêu cầu, điều kiện TTHC Hồ sơ đầy đủ thành phần.
14 Căn cứ pháp lý của TTHC Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/9/2009.
15 Thông tin liên hệ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế Hải Hà.
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên