Trung tâm y tế huyện Hải Hà

       Trung tâm Y tế Hải Hà được Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt thực hiện tổng số 4.132 danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các Quyết định: số 397/QĐ-SYT ngày 16/6/2014; số 1316/QĐ-SYT ngày 08/9/2016; số 536/QĐ-SYT ngày 02/6/2017; số 1449/QĐ-SYT ngày 10/10/2018; số 128/QĐ-SYT ngày 17/8/2020; số 129/QĐ-SYT ngày 17/8/2020; số 130/QĐ-SYT ngày 17/8/2020, số 70/QĐ-SYT ngày 07/4/2021 cụ thể:

1. Tuyến Trung ương: 50 (Tỷ lệ 1,2%)
2. Tuyến tỉnh 1.255 (Tỷ lệ 30,4%)
3. Tuyến huyện 2.827 (Tỷ lệ 68,4%)
 
 
DANH MỤC DVKT ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên