Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Ngày 30/5/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15 /2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2018.

Thông tư 15/2018/TT-BYT
 

Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BYT
 

Fanpage TTYT Hải Hà