Trung tâm y tế huyện Hải Hà

TỔ CHỨC CÁN BỘ:
 
Ths XN. Nguyễn Văn Đông
Trưởng khoa 
Cử nhân KTV XQ. Ngô Văn Ninh
Kỹ thuật viên trưởng khoa 


Họ và tên Trình độ chuyên môn
Nguyễn Hữu Lộc   Bác sĩ đa khoa
Bế Thị Phương Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Thị Châu Bác sĩ đa khoa
Trần Thị Thúy Bác sĩ đa khoa
Vi Ngọc Thúy Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Quang Huy Bác sĩ đa khoa
Đinh Thanh Tuấn Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học
Nguyễn Thị Tiến KTV xét nghiệm ĐH
Hoàng Văn Lộc KTV xét nghiệm CĐ
Ngô Minh Cầm KTV xét nghiệm CĐ
Nguyễn Thùy Dương Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Nguyễn Hồng Cường Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Dương Hoài Toản KTV x-quang CĐ
Ngô Mạnh Lâm KTV x-quang CĐ
Lê Văn Dậu KTV x-quang CĐ
 

I- Chức năng:
Khoa Xét nghiệm -Chẩn đoán hình ảnh là khoa trực thuộc Trung tâm y tế huyện Hải Hà chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác xét nghiệm, công tác chẩn đoán hình ảnh, nội soi, thăm dò chức năng....
II- Nhiệm vụ:
2.1. Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm, khoa thăm dò chức năng, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa nội soi.
2.2. Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh.
2.3. Thực hiện công tác xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi, siêu âm, điện tim... đúng theo chỉ định của bác sĩ trong Trung tâm, đảm bảo kết quả chính xác, trả kết quả đúng thời gian quy định.
2.4.  Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.
2.5. Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác xét nghiệm, công tác chẩn đoán hình ảnh, nội soi, thăm dò chức năng.....
2.6. Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định.
2.7. Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác chuyên môn.
2.8. Định kỳ chuẩn các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.
2.9. Thực hiện An toàn lao động. Xây dựng nội quy bảo hộ lao động. Thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong bộ phận X - quang theo quy định.
2.10. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2.11. Thực hiện báo cáo về phòng kế hoạch tổng hợp theo quy định.
2.12. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên