Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
TỔ CHỨC CÁN BỘ:
 

Bác sĩ CKI
Hà Đại Huy
Phụ trách khoa
CN Điều dưỡng ĐH
Lê Thị Huyền
Điều dưỡng trưởng khoaHọ và tên Trình độ chuyên môn
Nguyễn Tiến Chung Bác sĩ đa khoa
Bùi Văn Nghĩa Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Thị Hồng Bác sĩ đa khoa
Phạm Thị Lền CN Điều dưỡng CĐ
Loan Quốc Dũng Bác sĩ đa khoa
Đinh Thị Thảo Điều dưỡng TH
Nguyễn Thị Anh Thư CN Điều dưỡng CĐ
Đinh Thị Yến CN Điều dưỡng CĐ

 

Fanpage TTYT Hải Hà