Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
TỔ CHỨC CÁN BỘ:
 
Dược sỹ đại học Phạm Văn Chương
Trưởng Khoa

Họ và tên Trình độ chuyên môn
 Lương Thị Hoài Dược sĩ Đại học
Ngọ Thị Nga Dược sĩ Đại học
Nguyễn Thị Hằng Dược sĩ Cao đẳng
Nguyễn Thị Minh Công Dược sĩ Cao đẳng
Nguyễn Tiến Thành Dược sĩ Đại học
Mai Hồng Thủy Dược sĩ Cao đẳng
Ngô Hà Sơn Cử nhân CNVT

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế là khoa trực thuộc Trung tâm y tế huyện Hải Hà chịu trách nhiệm trực tiếp về các công tác Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế của đơn vị.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Tham mưu cho Giám Đốc Trung tâm về toàn bộ công tác dược trong Trung tâm. Tổ chức công tác hoạt động khoa theo đúng quy chế công tác khoa dược do Bộ Y tế ban hành.
2.2. Lập kế hoạch, cung ứng và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý và công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tại, thảm họa.
2.3. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các quy chế chuyên môn.
2.4. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn Trung tâm.
2.5. Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.
2.6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng trong Trung tâm.
2.7. Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của Trung tâm, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
2.8. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
2.9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.
2.10. Cấp phát thuốc theo đơn.
2.11. Phối hợp cùng Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - Y tế công cộng và an toàn thực phẩm phân phối sử dụng vaccine, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên và dịch vụ;
2.12. Căn cứ Kế hoạch chung của Trung tâm Y tế, khoa phối hợp cùng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính - Kế toán lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Trung tâm Y tế trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt;
2.13. Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và các bộ phận liên quan về: công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế,...; công tác đấu thầu,  mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước;
2.14.  Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn;
2.15. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy.
2.16. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;         
2.17. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc Trung tâm Y tế;
2.18. Thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
2.19. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dựcác hội nghị, nghị quyết.
2.20. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên