Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Hiến tạng
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ths. Nguyễn Thu Hà
Trưởng phòng
Ths. Đặng Mạnh Hùng
Phó Trưởng phòng


 
Họ và tên Trình độ chuyên môn
 Nguyễn Mạnh Tuấn  Cử nhân CNTT
Phạm Minh Thu CN Điều dưỡng CĐ
Phạm Tú Quyên Dược sĩ CĐ
Nguyễn Thị Huế CN Điều dưỡng CĐ
Nguyễn Thị Huyên CN Điều dưỡng CĐ
Lương Vĩnh Thanh Lái xe
Hoàng Quốc Hoàn Lái xe
Đinh Đình Thắng Lái xe
Phạm Văn Hùng Điện nước
 
 
I – Chức năng 
Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong tổ chức thực hiện công tác Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính quản trị theo Quy chế bệnh viện số 1895/1997/BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện trong Trung tâm và theo đúng quy định nhà nước hiện hành.
II– Nhiệm vụ
1) Nhiệm vụ công tác Hành chính quản trị.
1.1) Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
1.2) Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Trung tâm theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
1.3) Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Trung tâm, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm.
1.4) Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Trung tâm.
1.5) Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Trung tâm.
1.6) Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Trung tâm.
1.7) Quản lý các phương tiện vận tải của Trung tâm. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
1.8) Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch
1.9) Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Trung tâm.
1.10) Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Trung tâm. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Trung tâm.
1.11) Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Trung tâm.
1.12) Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc Trung tâm.
1.13) Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh Trung tâm và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
1.14) Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Trung tâm để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
2) Nhiệm vụ công tác Tổ chức cán bộ
2.1) Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2.2) Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
2.3) Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc Trung tâm xét duyệt, tổ chức thực hiện.
2.4) Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
2.5) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Trung tâm.
2.6) Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
2.7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
2.8) Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Trung tâm để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
3) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực phòng quản lý.
4) Thực hiện phối hợp với các khoa, phòng trong công tác bảo vệ môi trường Sáng, xanh, sạch, đẹp.
5) Thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị được cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Trung tâm về tăng cường tiết kiệm, tránh lãng điện, nước, vật tư văn phòng. Phân công cán bộ mở sổ theo dõi tài sản. Thực hiện kiểm kê tài sản của phòng hàng năm theo quy định. Báo cáo mọi mặt hoạt động theo quy định của Trung tâm.
6) Thực hiện quản lý người làm việc tại phòng về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. Giám sát các nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo các quy định của Trung tâm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của phòng và toàn Trung tâm.
7) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.


 
 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên