Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Hiến tạng
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BS CKI. Đỗ Xuân Cầm
Trưởng khoa 
Cử nhân ĐD. Nguyễn Thúy Quỳnh
Điều dưỡng trưởng khoa 

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Phạm Thanh Tùng Bác sĩ đa khoa
Đặng Đức Chính Bác sĩ đa khoa
Chu Thị Thảo Nguyên Bác sĩ đa khoa
Bùi Thị Hương Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Hương Giang Bác sĩ đa khoa
Đinh Tiến Nguyện Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Nguyễn Thị Bích Cử nhân điều dưỡng
Đỗ Văn Linh Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Nguyễn Thuận Thành Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Lê Thị Lan Vy Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Đặng Hải Vân Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Lương Tuấn Anh Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Bùi Lan Chinh Cử nhân điều dưỡng
 

I- Chức năng:
Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và chống độc là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác Phẫu thuật - Gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh thuộc chuyên khoa Hồi sức tích cực, thực hiện một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.
II- Nhiệm vụ:
2.1. Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế công tác khoa phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và chống độc theo quy chế của Bộ Y tế.
2.2. Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, về lĩnh vực Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Cấp cứu và chống độc.
2.3. Tiến hành vô cảm, theo dõi diễn biến bệnh nhân từ lúc tiếp nhận bệnh vào phòng tiền mê đến khi bàn giao người bệnh cho các khoa.
2.4. Theo dõi, chăm sóc và điều trị các bệnh nặng có liên quan đến sản phụ khoa từ các khoa khác hoặc từ các Trung tâm khác chuyển đến.
2.5. Thực hiện giảm đau sản khoa tại phòng đẻ.
2.6. Bác sĩ gây mê hồi sức tham gia hội chẩn trước mổ và khám tiền mê tại các khoa.
2.7. Hỗ trợ điều trị hồi sức cấp cứu tại các khoa trong Trung tâm và ngoại viện.
2.8. Nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu y học trong gây mê và hồi sức.
2.9. Có kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và kỹ thuật chuyên khoa sâu theo kế hoạch của Trung tâm; tham gia giảng dạy về gây mê hồi sức trong sản phụ khoa và phẫu thuật nội soi cho tuyến dưới.
2.10. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do giám đốc phân công.

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên