Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
   
   Bác sỹ CKI Đỗ Văn Độ
Trưởng Khoa
 

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Nguyễn Thúy Quỳnh Điều dưỡng đại học - Điều dưỡng trưởng khoa
Đinh Tiến Nguyện Điều dưỡng cao đẳng 
Nguyễn Thị Bích Điều dưỡng cao đẳng
Đỗ Văn Linh Y sỹ 
Nguyễn Thuận Thành Điều dưỡng trung học
Phạm Thanh Tùng Bác sĩ đa khoa
Đặng Đức Chính Bác sĩ đa khoa
Lê Thị Lan Vy Điều dưỡng cao đẳng
Đặng Hải Vân Điều dưỡng cao đẳng
Lương Tuấn Anh Điều dưỡng cao đẳng
Nguyễn Văn Khánh Điều dưỡng cao đẳng


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC CẤP CỨU

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa Gây mê-hồi sức cấp cứu là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ.
2. Giám đốc TTYT ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa, đầu tư trang thiết bị và các điều kiện làm việc để đáp ứng công tác Gây mê-hồi sức cấp cứu.
3. Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong TTYT hoặc tuyến dưới.
4. Các khoa tại TTYT phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do khoa hồi sức cấp cứu chuyển đến.
5. Tham gia công tác Gây mê phục vụ Phẫu thuật, thủ thuật tại đơn vị. Có đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo từng yêu cầu phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn, có đủ hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu theo kế hoạch. Bác sĩ gây mê hồi sức phải là bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa của trường đại học y hoặc Bác sĩ đa khoa được bổ túc chuyên khoa có chứng chỉ của chuyên khoa gây mê hồi sức được Trưởng khoa ngoại hoặc Trưởng khoa Gây mê- hồi sức cấp cứu đề nghị và giám đốc TTYT ra quyết định được thực hiện gây mê hồi sức.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Các thành viên của khoa Gây mê-hồi sức cấp cứu có trách nhiệm:
a. Đặc biệt chú ý thực hiện quy chế cấp cứu, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện, quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, quy định về y đức, quy chế công tác khoa khám bệnh và các quy định khác của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật y tế.
b. Điều trị theo bệnh lý, phục vụ người bệnh tại giường với tinh thần trách nhiệm cao. Trường hợp người bệnh nặng có nguy cơ tử vong phải tích cực cứu chữa, chăm sóc và thông cảm chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình người bệnh.
c. Quản lý phòng mổ, chuẩn bị thuốc, dụng cụ, Ê kíp phục cho công tác phẫu thuật, thủ thuật.
2. Một số công tác đặc thù của khoa Gây mê-hồi sức cấp cứu:
a. Giám đốc TTYT có trách nhiệm:
- Tổ chức khoa Gây mê-hồi sức cấp cứu làm việc bình thường và thường trực cấp cứu theo quy định đối với Bệnh viện hạng III.
- Duyệt kế hoạch giường bệnh của khoa hồi sức cấp cứu từ 3% đến 4% trên tổng số giường bệnh của bệnh viện. Trong đó có giường cấp cứu và giường chăm sóc sau cấp cứu cho người bệnh đã qua cơn nguy kịch, chuẩn bị chuyển về các khoa thích hợp.
- Phân công Bác sĩ, y tá (điều dưỡng) phục vụ tại khoa được đào tạo kỹ thuật chuyên khoa, sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện hồi sức cấp cứu.
- Bố trí nơi làm việc liên hoàn, hợp lý bảo đảm công tác chuyên môn:
+ Buồng cấp cứu, buồng bệnh vô khuẩn, buồng bệnh cách li.
+ Buồng để phương tiện phục vụ.
+ Nơi chuẩn bị thức ăn, uống.
+ Nơi cọ rửa dụng cụ.
- Trang bị dụng cụ, phương tiện phục vụ bao gồm:
+ Hệ thống cung cấp oxy.
+ Điện ưu tiên, ổn định, an toàn.
+ Đủ nước sạch, nước nóng.
+ Giường bệnh nhiều tư thế.
+ Các máy hô hấp nhân tạo, bóng thở, điện tim, hút đờm dãi, sốc điện.
+ Dụng cụ hồi sức cấp cứu tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu.
+ Thuốc hồi sức cấp cứu theo danh mục.
+ Dụng cụ phục vụ chăm sóc người bệnh toàn diện:
- Bố trí phòng mổ phải đảm báo các tiêu chuẩn sau:
+ Các buồng phẫu thuật phải liên hoàn hợp lý bảo đảm yêu cầu chuyên môn.
+ Buồng tiếp nhận người bệnh.
+ Buồng tiền mê.
+ Buồng hồi tỉnh.
+ Buồng phẫu thuật cấp cứu.
+ Buồng phẫu thuật hữu khuẩn.
+ Buồng phẫu thuật vô khuẩn.
+ Nơi làm việc, nơi vệ sinh, tắm rửa của các thành viên trong khoa.
+ Nơi tiếp nhận, dụng cụ đã sử dụng, rửa dụng cụ phẫu thuật theo một chiều.
+ Các buồng phẫu thuật được ốp gạch men kính tới trần, nền nhà không đọng nước, cống thoát nước ngầm, không có chuột, gián, ruồi, muỗi vào buồng phẫu thuật trần nhà không bị nấm mốc.
+ Buồng phẫu thuật có nguồn điện ổn định, ưu tiên và an toàn.
+ Có đủ các điều kiện và phương tiện vệ sinh, vô khuẩn, chống nóng.
+ Kiểm tra việc sắp xếp và bảo quản dụng cụ, phương tiện phẫu thuật theo cơ số cho từng loại phẫu thuật quy định.
- Tiếp nhận người bệnh, bố trí người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật.
- Kiểm tra việc phân công y tá (điều dưỡng) phục vụ kíp phẫu thuật.
- Bảo đảm dụng cụ phẫu thuật, thiết bị y tế có chất lượng tốt; có đủ thuốc cấp cứu.
- Định kỳ kiểm tra các buồng phẫu thuật, dụng cụ phẫu thuật.
b. Trưởng khoa hồi sức cấp cứu có trách nhiệm:
- Bố trí giường bệnh trong các buồng khép kín, thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc người bệnh. Phân loại người bệnh theo mức độ nặng nhẹ, tính chất bệnh, tổ chức dây chuyền hồi sức cấp cứu có hiệu quả trong khoa.
- Tổ chức kiểm tra công tác cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh toàn diện.
- Nắm chắc tình hình người bệnh trong khoa: Số lượng, diễn biến bệnh lý, tỉ lệ tử vong từng loại bệnh.
- Bố trí nhân lực phòng mổ: Bác sĩ gây mê và Ê kíp hỗ trợ Bác sĩ khoa Ngoại trong phẫu thuật, thủ thuật. Theo dõi Bệnh nhân sau mổ tới Bệnh nhân tỉnh, các chỉ số chức năng an toàn thì chuyển giao Bệnh nhân về các khoa điều trị theo chuyên khoa.
c. Bác sĩ điều trị hồi sức cấp cứu có trách nhiệm:
- Khẩn trương thăm khám người bệnh, thận trọng, chính xác và ghi đầy đủ các diễn biến của bệnh vào hồ sơ bệnh án.
- Thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện khi tiến hành các thủ thuật. Nếu gặp trường hợp khó chẩn đoán, khó thực hiện kỹ thuật phải báo cáo trưởng khoa xin hội chẩn để có ý kiến chỉ đạo.
- Bàn giao người bệnh, y lệnh còn lại cho ca hoặc kíp làm việc sau. Việc bàn giao phải ghi đầy đủ vào sổ bàn giao và ký nhận.
d. Bác sĩ gây mê hồi sức có trách nhiệm:
- Trước khi gây mê phải kiểm tra lại người bệnh, những vấn đề liên quan đến gây mê, để bổ sung kịp thời.
+ Trường hợp gây tê phải kiểm tra thuốc tê; khi tiến hành gây tê phải bảo đảm an toàn và xử lý kịp thời khi có tai biến xảy ra.
+ Chịu trách nhiệm an toàn kỹ thuật gây mê hồi sức và truyền máu.
+ Khi được phân công gây mê không được để người khác làm thay, trường hợp không tham gia được phải báo cáo trưởng khoa cử người thay thế.
- Sau phẫu thuật phải ghi toàn bộ diễn biến và quá trình gây mê hồi sức vào phiếu và theo dõi đến khi các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định.
- Trong khi phẫu thuật Bác sĩ gây mê và phẫu thuật viên có ý kiến không thống nhất phải mời Trưởng khoa ngoại, Trưởng khoa Gây mê hồi sức cấp cứu hoặc giám đốc TTYT đến quyết định, không được làm ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật.
e. Y tá (điều dưỡng) chăm sóc hồi sức cấp cứu có trách nhiệm:
- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, thuốc theo quy định, sẵn sàng phục vụ người bệnh.
- Thực hiện khẩn trương y lệnh, theo dõi, chăm sóc người bệnh toàn diện, bảo đảm làm việc theo ca, kíp, liên tục có mặt bên giường bệnh. Phát hiện những diễn biến bệnh lý bất thường của người bệnh, báo cáo bác sĩ điều trị để xử lý kịp thời.
- Trong trường hợp thực hiện kỹ thuật khó, y lệnh chưa rõ phải thận trọng hỏi lại bác sĩ điều trị.
- Bàn giao đầy đủ việc chăm sóc người bệnh cho ca hoặc kíp làm việc sau.
h. Y tá (điều dưỡng) phòng mổ thực hiện:
- Tiếp nhận người bệnh vào buồng tiền mê hoặc buồng phẫu thuật.
- Kiểm tra việc chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật.
- Sát khuẩn vùng sẽ phẫu thuật, chú ý những bộ phận đối xứng của cơ thể người bệnh phải kiểm tra cẩn thận, đánh dấu rõ ràng để tránh phẫu thuật nhầm.
- Sau khi phẫu thuật xong phải kiểm tra thuốc, dụng cụ, gạc, ống dẫn lưu theo cơ số đã sử dụng.
- Ghi các chi tiết có liên quan vào phiếu chăm sóc, viết phiếu lĩnh bổ sung thuốc và vật dụng tiêu hao chuẩn bị cho các cuộc phẫu thuật sau.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các y lệnh sau phẫu thuật, lập phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc. Khi phát hiện người bệnh có diễn biến bất thường phải báo cáo Bác sĩ phẫu thuật hoặc Bác sĩ gây mê hồi sức ngay để xử lý kịp thời.
- Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.
- Không được bỏ dở phục vụ cuộc phẫu thuật khi chưa được sự đồng ý của phẫu thuật viên.
- Định kỳ vệ sinh, tẩy uế buồng phẫu thuật, thủ thuật.
i. An toàn phẫu thuật:
- Chỉ tiến hành phẫu thuật khi đã có giấy cam đoan xin phẫu thuật của người bệnh hoặc gia đình người bệnh.
+ Người bệnh dưới 18 tuổi, bị bệnh tâm thần, câm điếc, choáng nặng, đang trong tình trạng hôn mê thì cha mẹ hoặc thân nhân hoặc đại diện cơ quan người bệnh ký giấy cam đoan xin phẫu thuật thay người bệnh.
+ Trường hợp người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu không có người nhà hoặc cơ quan đi theo vẫn được tiến hành phẫu thuật, nhưng phải hội chẩn và được Giám đốc TTYT duyệt đồng thời thông báo cho gia đình hoặc cơ quan người bệnh được biết.
- Phẫu thuật viên không nhận thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch trong những ngày tham gia thường trực tại TTYT.
- Phẫu thuật viên và Bác sĩ gây mê hồi sức không thực hiện phẫu thuật và gây mê hồi sức cho người thân: Cha, mẹ, vợ, chồng, con và chị em ruột; trường hợp đặc biệt phải được phép của giám đốc TTYT.
- Phẫu thuật viên phải thận trọng kiểm tra lại khi tiến hành phẫu thuật ở những bộ phận đối xứng của cơ thể người bệnh.
- Sau cuộc phẫu thuật, Bác sĩ gây mê hồi sức và phẫu thuật viên không đi xa quá phạm vi bệnh viện 10km và để lại địa chỉ rõ ràng tại TTYT, ít nhất trong 24 giờ đầu để theo dõi và xử lý kịp thời những diễn biến xấu của người bệnh. 

         


 

 

Fanpage TTYT Hải Hà