Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Hiến tạng
TỔ CHỨC CÁN BỘ

BS CKI. Đỗ Văn Độ
Trưởng khoa 
Cử nhân ĐD. Lê Thị Huyền
Điều dưỡng trưởng khoa 

 
Họ và tên Trình độ chuyên môn
Phạm Đức Thắng Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Thị Dung Bác sĩ đa khoa
Lý Thị Hậu Bác sĩ đa khoa
Ngọc Thị Hiền Bác sĩ đa khoa
Vũ Đình Liêm Bác sĩ đông y (định hướng nội khoa)
Nguyễn Thị Biên Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Nguyễn Thị Hà Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Hoàng Thị Nơi Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Hoàng Thị Phương Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Đào Thị Quỳnh Anh Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Đinh Thị Phương Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Bế Tiến Trường Cử nhân Điều dưỡng
Trần Quang Tới Bác sĩ
Nguyễn Hương Giang Bác sĩ
Đoàn Công Thành Bác sĩ
Hoàng Thanh Hằng Bác sĩ
 

I- Chức năng:
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm là khoa lâm sàng ghép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, nhi và truyền nhiễm.
II- Nhiệm vụ:
2.1. Khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quy chế công tác khoa nội, khoa nhi, khoa truyền nhiễm của Bộ Y tế quy định trong Quy chế Trung tâm.
2.2. Phối hợp tốt với các chuyên khoa sâu về nội, ngoại và hồi sức cấp cứu đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị tốt.
3.3. Nghiên cứu khoa học và áp dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới giúp cho việc chẩn đoán và điều trị.
3.4. Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.
3.5. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
3.6. Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận kỹ thuật mới với các bệnh theo phân khoa từ tuyến trên.
3.7. Tham gia Nghiên cứu khoa học: Hàng năm có các đề tài nghiên cứu khoa học mới, phục vụ cho các bước tiến về kỹ thuật lâm sàng ứng dụng tại khoa.
3.8. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
3.9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên